Disclaimer

Vennootschap onder Firma (VOF) Creative Ones, met KvK-nummer 74878867 hierna ‘Creative Ones’ wil u hartelijk welkom heten op www.creativeones.nl (‘website’). De website van Creative Ones is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten. 

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Creative Ones kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Creative Ones zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

 

Creative Ones zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Creative Ones is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Creative Ones verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Creative Ones tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Creative Ones dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar hi@creativeones.nl.  

 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Creative Ones of die van licentiegevers. Creative Ones behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via hi@creativeones.nl aanvragen. 

 

Mocht het zo zijn dat Creative Ones per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Creative Ones weten via hi@creativeones.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Creative Ones verplicht is tot enige schadevergoeding.